سیم رابیتس و اسکوپ

کد عنوان محصول قیمت ضخامت مفتول (mm) نوع گالوانیزه
1 سیم رابیتس بندی مفتول 1/2گالوانیزه گرم تومان 1.2 گرم
2 سیم اسکوپ مفتول 1/5 گالوانیزه گرم 1 تومان 1.5 گرم
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید