خاموت

کد عنوان محصول قیمت سایز میلگرد (mm)
1 خاموت مهندسی 8 آجدار 1 تومان 8
2 خاموت مهندسی 10 آجدار 1 تومان 10
3 خاموت مهندسی 12 آجدار 1 تومان 12
4 خاموت سنجاقی 8 آجدار 1 تومان 8
5 خاموت سنجاقی 10 آجدار 1 تومان 10
6 خاموت سنجاقی 12 آجدار 1 تومان 12
7 خاموت مثلثی 8 آجدار 1 تومان 8
8 خاموت مثلثی 10 آجدار 1 تومان 10
9 خاموت مثلثی 12 آجدار 1 تومان 12
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید