سیم خاردار

کد عنوان محصول قیمت نوع ضخامت مفتول (mm) ضخامت خار (mm) نوع گالوانیزه وزن (kg)
1 سیم خاردار خطی 1 تومان خطی 2.5 2 گرم 20.0
2 سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر 1 تومان سوزنی 2.5 2 گرم 7.0
3 سیم خاردار سوزنی قطر 90 سانتی متر 1 تومان سوزنی 2.5 2 گرم 10.0
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر 1 تومان حلقوی 2.5 2 گرم 8.0
5 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر 1 تومان حلقوی 2.5 2 گرم 10.5
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
لطفا صفحه ای به آدرس product_print بسازید